Autobahn

Up in smoke: €400 miljoen investering voor luchtkwaliteit zonder effect

In de afgelopen jaren heeft de overheid ongeveer 400 miljoen euro uitgegeven aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in ons land. Nu is bewezen dat die uitgave beter niet gedaan had kunnen worden omdat het amper effect heeft gehad.

Sinds 2008 is de overheid druk bezig met ervoor zorgen dat het zeurende volk zo schoon mogelijke lucht inademt. Daarvoor zijn heel veel initiatieven opgetuigd en is er nog veel meer poen voor uit de staatskas getrokken. Maar nu blijkt dat onze leiders beter helemaal niets hadden kunnen doen.

De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat de luchtkwaliteit met maar twee procent is verbeterd. Dat is bijna niks. Om dit te kunnen berekenen heeft het instituut naar een achttal subsidies (slooppremie, roetfiltersubsidie,  en dergelijke) gekeken en daaruit is gebleken dat er maar enkele effectief waren. Dit toont volgens hen aan dat de overheid steevast geld over de balk smijt voor dingen waarvan ze vooraf eigenlijk niet weten wat het gaat opleveren. Daarnaast zouden de grijze heren in Den Haag tussentijds eens moeten evalueren of al die initiatieven nu eigenlijk wel doen wat ze moeten doen. 

Maar

Maar laten we het eens van een zonnig perspectief bekijken. Het is immers mooi weer buiten. Wat de rekenkamer vergat mee te nemen is dat de luchtkwaliteit jaar op jaar slechter lijkt te worden als er niet ingegrepen wordt. Kijk maar eens naar de uitstootcijfers van afgelopen kwartaal. Die lagen ruim twee procent hoger dan die van het jaar ervoor. Reden? Het was koud, dus we stoken met z'n allen meer. Oh, en de groeiende transportsector pompt ook flink wat fijnstof onze atmosfeer in, maar dat doen ze al jaren in toenemende mate.

En daarnaast gaat het hier om 400 miljoen over 10 jaar. Dat is een peulschilletje als je kijkt naar wat er binnenkomt aan BPM en accijnzen op peut. Die centen zijn dus al lang weer terugverdiend. Toegegeven, geld weggooien is zonde, maar als je niets probeert, dan weet je ook niet wat werkt. En dan kun je van te voren alles tot in duffe ellende laten berekenen, de realiteit is toch anders. Plus al dat rekenen gebeurt ook niet gratis.

Reacties

Johnny66 17-05-18 | 09:50 | 10

.. omdat ''wij'' decennia geindoctrineerd zijn dat de auto de grote boesdoener is en dus een rechtvaardiging voor de 20 miljard aan belastingen te innen door de staat . Geen land kent zo''n hoge autobelastingdruk en vrijstelling ( Electriek..) . Totaal uit balans , en tevens een zeker doodsteek voor de automotive. De auto is niet de boosdoener......

KapiteinKlein 17-05-18 | 10:08

Haha, de auto is niet de boosdoener? Wat een grap. Niet de enige, maar zeker wel een grote factor. In de VS is bijna de helft van de uitstoot afkomstig van voertuigen. Rare snuiter dat je bent.
homeguides.sfgate.com/car-pollution-af...

Johnny66 17-05-18 | 10:23

Zelfs vliegtuigen zijn maar verantwoordelijk voor nog geen 2 % van de ''vervuiling ''.

Johnny66 17-05-18 | 10:25

Waar ik nooit iemand over hoor en wel de grootste boosdoener : de landbouw . Daarbij jaarlijks gesubsidieerd (EU) met 350.000.000.000 euro . Belangen .

BIEEEEER 17-05-18 | 10:42

Ze moeten de landbouw, energie en transport sector aanpakken. Dat zijn de grootste problemen. Personenauto's zijn absoluut niet het probleem. Elektrische auto's zijn ook geen oplossing gezien 98% van alle stroom in NL nog altijd uit fossiele brandstoffen komt.

De_Rokjesman 17-05-18 | 10:50

Auto's en vrachtwagens zijn wel het probleem in de binnenstad (NOx en zo), daar hebben de stroomcentrales geen invloed op.

Alexander des Burgus 17-05-18 | 12:29

1 auto vervuilt niet zo. Maar als er dagelijks (laten we adhv de cijfers gokken statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D... ) 7 miljoen auto's op de weg zijn, dan gaat dit toch vervuilen denk ik. Maar goed, de scheepvaart, de Peel en de transportsector mogen ook wel eens aangekeken worden.

Threesixty 17-05-18 | 13:22

We halen hier twee dingen door elkaar.

Even heel kort door de bocht;
- CO2 uitstoot > Opwarming van de aarde.
- Uitstoot van fijnstof > Luchtkwaliteit.

De luchtkwaliteit heeft te leiden onder de fijnstofuitstoot van dieselauto's en vrachtwagens. Echter vergeet men dat vliegtuigen bij opstijgen en landen meer (ultra)fijnstof uitstoten dan een miljoen vrachtwagens. Ultra-fijnstof is daarbij nog veel gevaarlijker dan "normaal" fijnstof omdat dit nog veel sneller via je longen in de bloedbaan terecht komt.

Feitje; Het record aantal starts en landingen op Schiphol was 1500 op één dag. (27-05-2016).

Dat is dus een fijnstof-uitstoot van meer dan 1,5 miljard vrachtwagens; Op een dag is er dus meer uitstoot dan van alle dieselvrachtwagens, bussen en personenwagens bij elkaar voor een x-aantal jaar..

Grappig genoeg is kerosine evenals vliegtickets geheel belasting-vrij! Dat komt wel heel goed uit daar de overheid groot-aandeelhouder is van Schiphol.

Dus voordat de overheid weer zonder onze toestemming €400.000.000 van ons belastinggeld uitgeeft aan "een probeerprojectje" moeten ze eerste even in de eigen achtertuin kijken.

De_Rokjesman 17-05-18 | 13:46

@Threesixty : maar het begrip luchtkwaliteit wat ook wel (onhandig) fijnstofproblematiek wordt genoemd slaat niet alleen op de daadwerkelijke fijne stofdeeltjes (PM10 en zo) maar ook op de schadelijke moleculen als NOx en CO. Dat is de hoofdreden waarom men in steden last heeft van diesels etc, daar veranderen de vliegtuigen niets aan.

Beiden zaken moet verbeteren, maar alleen maar de vliegtuigen en de kolencentrales schoner maken zorgt er ook niet voor dat de luchtkwaliteit in de stad zelf vebetert. Daar moet je toch echt het wegvervoer schoner voor maken.

Johnny66 17-05-18 | 14:18

Een fliegtuig verbruikt 3 liter per 100 km . per persoon .

bitflip 17-05-18 | 14:51

Kerosine is wereldwijd belastingvrij, is zo afgesproken vlak na ww2, de EU heeft wel een voorstel lopen om dat te veranderen btw.

Hybride aandrijving voor vliegtuigen zal ongetwijfeld rap volgen als de eu er een leuke 21% bovenop gooit.

Dwergmaster 17-05-18 | 10:01 | 2

Zonder de maatregels zou die 2% verbetering wel eens een 5% verslechtering geweest kunnen zijn (zie 'luchtkwaliteit in cijfers' van verschillende gemeenten de afgelopen jaren).
Echter, het aanpakken van andere zaken dan automotive lijkt me ook van belang. Vorige week bij Tata Steel in ijmuiden op bezoek geweest; verantwoordelijk voor 5% van de totale NL'se CO2 uitstoot..

FW Ta-183 Huckebein 17-05-18 | 12:45

CO2 heeft niets met vuile lucht te maken

De_Rokjesman 17-05-18 | 13:48

Dat de wasmachine bij jouw thuis misschien wel 20% van je stroomkosten veroorzaakt betekent nog niet dat het geen zin heeft om ledlampen en een A+ koelkast te nemen... Het totaalcijfer is wat telt, niet het wijzen naar 1 vervuiler en dan de rest niet aanpakken.

TP 1984 17-05-18 | 10:13 | 1

Als ze die 400 miljoen nou hadden geinvesteerd in de zorg dan werden er op tijd de luiers van de oudjes vervangen. Was er ook een vele betere luchtkwaliteit in de zorghuizen

2voor12 17-05-18 | 10:50

Van die 400 miljoen was er dan 395 miljoen in de zakken van managers verdwenen. En met de overgebleven 5 miljoen kan je wel wat luiers vervangen maar lang niet genoeg.

T2000 17-05-18 | 10:18

Ach joh, pepernoten vergeleken met de maatregelen om het wereldklimaat te "verbeteren". In 2017 iets van 6 of 7 miljard Euro? Geen enkel, maar dan ook geen enkel effect, helemaal niets. Maar klimaat, dus heilig, beter niet over praten, 100% consensus in de wetenschap en zo.....

Leukautootje 17-05-18 | 10:18 | 2

Misschien toch maar Elon 400 miljoen geven als hij hier in Nederland zijn vrachtwagenfabriekje zet

Johnny66 17-05-18 | 10:27

Hij kan nog geen 3 maken . Daarbij is de opwekking voor 92 % vuile stroom . Terzijde , zijn failliessement gaat de belastingbetaler heel veel geld kosten . Iets minder naifiteit zou wenselijk zijn.

De_Rokjesman 17-05-18 | 13:48

Wat is er vuil aan de gascentrales? Toch wel 40% van onze stroomproductie.

Johnny66 17-05-18 | 10:27 | 1

faillissement .

Tarrelhapper 17-05-18 | 11:52

naïviteit

TheEgg 17-05-18 | 10:35

"Daarnaast zouden de grijze heren in Den Haag tussentijds eens moeten evalueren of al die initiatieven nu eigenlijk wel doen wat ze moeten doen. "
Maar ze wéten dat die subsidies precies doen waarvoor ze bedoelt zijn: De juiste vriendjes enorm lucratieve contracten bezorgen.
Dat ze ze met andere argumenten publiek verdedigen betekent niet dat die argumenten de echte reden zijn. Of het nou gaat om windmolens, "automatisering", nieuwbouw, altijd blijkt er wel ergens een vriendje dat toevallig enorm profiteert.

Johnny66 17-05-18 | 11:33 | 1

Zo is het . Als ''wij '' , het volk daarnaast maar blijft repeteren ( de geschiedde indoctrinatie) wat den haag zegt blijft het systeem in stand . In concreto , de auto is geen grote vervuiler en de bevoordeling van de EV is buiten alle proporties .

bitflip 17-05-18 | 14:57

Het feit dat de overheid vervuilers niet aanpakt en weigert de milieu kosten van brandstof verbruik in rekening te brengen is pas echt buiten alle proporties.

Memek 17-05-18 | 11:42 | 1

Luchtkwaliteit uitdrukken in procenten, dan moet je toch ergens beginnen, zeg maar een rekenkundig nulpunt hebben. Wat mij zo verbaasd bij dit alles: er is geen Nederlandse, Amsterdamse, Rotterdamse of waar dan ook lucht. Want die lucht staat niet stil, die stroomt, die is constant in beweging. Blaas de rook van een sigaret uit en je ziet wat ik bedoel. De lucht boven Nederland kan vandaag uit Oost Europa zijn overgewaaid, of vanuit de Sahara, en hoe maak je die dan schoon.
Je kunt fossiele brandstof terugdringen, en alle beetjes helpen (soms een beetje) maar die lucht is niet van ons. Waarom denken we die dan schoner te krijgen?

bitflip 17-05-18 | 15:14

En daarom is er dus een handel systeem met co2 certificaten waardoor investeringen in co2 reductie wereldwijd effect hebben.

razwanzel 17-05-18 | 12:51 | 2

Als je bij de regeringen aankaart dat veeteelt voor meer dan 50% verantwoordelijk is voor broeikasgassen en bodemverontreiniging dan kijken ze allemaal de andere kant op...

De_Rokjesman 17-05-18 | 13:50

Omdat luchtkwaliteit niet door broeikasgassen beinvloed wordt? Broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde, onze longen hebben geen last van een concentratie broeikasgas die stijgt... Waar we wel last van hebben zijn fijnstof en smog en andere nare uitstoot, die hebben dan weer weinig met de veeteelt te maken.

bitflip 17-05-18 | 15:01

@razwanzel

Veeteelt circuleert grotendeels alleen maar co2. Dat is het probleem niet, de duizenden tonnen co2 die miljoenen jaren prettig opgeslagen lagen diep onder de grond, en nu weer omhoogehaald word, daar zit het probleem.

Johnny66 17-05-18 | 14:16

methaan , heel veel.

Reageer