Autobahn

Up in smoke: €400 miljoen investering voor luchtkwaliteit zonder effect

In de afgelopen jaren heeft de overheid ongeveer 400 miljoen euro uitgegeven aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in ons land. Nu is bewezen dat die uitgave beter niet gedaan had kunnen worden omdat het amper effect heeft gehad.

Sinds 2008 is de overheid druk bezig met ervoor zorgen dat het zeurende volk zo schoon mogelijke lucht inademt. Daarvoor zijn heel veel initiatieven opgetuigd en is er nog veel meer poen voor uit de staatskas getrokken. Maar nu blijkt dat onze leiders beter helemaal niets hadden kunnen doen.

De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat de luchtkwaliteit met maar twee procent is verbeterd. Dat is bijna niks. Om dit te kunnen berekenen heeft het instituut naar een achttal subsidies (slooppremie, roetfiltersubsidie,  en dergelijke) gekeken en daaruit is gebleken dat er maar enkele effectief waren. Dit toont volgens hen aan dat de overheid steevast geld over de balk smijt voor dingen waarvan ze vooraf eigenlijk niet weten wat het gaat opleveren. Daarnaast zouden de grijze heren in Den Haag tussentijds eens moeten evalueren of al die initiatieven nu eigenlijk wel doen wat ze moeten doen. 

Maar

Maar laten we het eens van een zonnig perspectief bekijken. Het is immers mooi weer buiten. Wat de rekenkamer vergat mee te nemen is dat de luchtkwaliteit jaar op jaar slechter lijkt te worden als er niet ingegrepen wordt. Kijk maar eens naar de uitstootcijfers van afgelopen kwartaal. Die lagen ruim twee procent hoger dan die van het jaar ervoor. Reden? Het was koud, dus we stoken met z'n allen meer. Oh, en de groeiende transportsector pompt ook flink wat fijnstof onze atmosfeer in, maar dat doen ze al jaren in toenemende mate.

En daarnaast gaat het hier om 400 miljoen over 10 jaar. Dat is een peulschilletje als je kijkt naar wat er binnenkomt aan BPM en accijnzen op peut. Die centen zijn dus al lang weer terugverdiend. Toegegeven, geld weggooien is zonde, maar als je niets probeert, dan weet je ook niet wat werkt. En dan kun je van te voren alles tot in duffe ellende laten berekenen, de realiteit is toch anders. Plus al dat rekenen gebeurt ook niet gratis.