Autobahn

Rechter: parkeren met pech? Boete

Vorig jaar stond een dame met haar stukkende auto te wachten op de wegenwacht. Langsrijdende politie vertelde haar dat ze de auto beter even kon parkeren in een leeg vak. Ze haalde geen kaartje en kreeg een boete. Volkomen terecht volgens de rechter.

Een rechter in Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een zaak waarbij een dame weigerde haar parkeerboete te betalen omdat ze met pech op een betaalde parkeerplaats stond te wachten op de ANWB. Sterker nog: ze werd daar naartoe verwezen door een langsrijdende surveillancewagen van de politie. De vrouw had er niet aan gedacht om een kaartje te kopen voor de tijd die ze stond te wachten, want het ging hier volgens haar om overmacht. Ze had immers geen keuze, het was netjes op een parkeervak of midden op de rijbaan met alle gevolgen van dien. 

De rechter oordeelde dat de dame op een fiscale parkeerplaats stond en "de rechtbank merkt hierbij op dat parkeerbelasting een zogenoemde objectieve belasting is. Dat betekent dat persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige niet kunnen meewegen bij de vraag of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd." Want vijftig cent verdienen gaat in Amsterdam altijd boven menselijke omstandigheden. Denk maar eens aan de harteloze parkeerbeambte die schaamteloos de boete heeft opgekalkt. 

Middelvinger naar weggebruikers

Wij raden u dus ook aan om voortaan uw auto bij pech netjes op de rijbaan te laten staan. Hoewel u daarmee alle ander weggebruikers lastig valt en wellicht ergere ongelukken veroorzaakt, hoeft u zich in ieder geval niet druk te maken om een of andere lullige parkeerboete en kunt u hier wel claimen dat het om overmacht ging. 

Reacties

Satria 30-04-18 | 16:38 | 10

ja duh, als de rechter dit toelaat heeft dadelijk iedereen pech en betaalt niet. Mevrouw zeurt een beetje.

Kaas de Vies 30-04-18 | 17:19

De rechter dient geen beleid te bepalen, maar beleid en / of het recht te toetsen. Is er overmacht ja of nee. Na instructie van een agent op een leeg fiscaal vak je auto te duwen is overmacht.

Als je denkt zoals jij? Ambulance achter me? Ik stop voor rood en ambulance wacht maar. Want anders krijg ik bekeuring. Stel je voor, anders denkt de rechter dat iedereen door rood rijdt.

ZiekeGarnaal 30-04-18 | 17:28

Beetje naif wereldbeeld, Kaas. In theorie heb je gelijk, maar de praktijk is wel iets anders. Rechters bepalen wel degelijk het beleid. Want als je een regel steeds afkeurt tot hij naar jou zin herschreven is, wat doe je dan? precies.

ZiekeGarnaal 30-04-18 | 17:29

Oh trouwens; het voorbeeld wat je noemt, is al meermaals gebeurd. JA je wordt bekeurd als je door rood rijdt om een ambulance erdoor te laten. Idem met als je te hard rijdt omdat er een ambu achter je zit en je niet aan de kant kunt. Enz. Bekeuren gaat boven alles.

Kaas de Vies 30-04-18 | 17:31

"Beetje naif wereldbeeld, Kaas. In theorie heb je gelijk, maar de praktijk is wel iets anders. Rechters bepalen wel degelijk het beleid. Want als je een regel steeds afkeurt tot hij naar jou zin herschreven is, wat doe je dan? precies."

Nee niet naief, de rechter zit fout als ze echt beleid gaan bepalen.

Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 17:35

De rechter heeft geen beleid bepaald, maar gewoon de wet toegepast. Uit het vonnis: "Een beroep op overmacht kan alleen dan slagen indien eiseres in verband met een noodsituatie of een spoedeisende situatie verhinderd was of niet in staat was om tijdig parkeerbelasting te voldoen. In dit geval heeft het beroep van eiseres op overmacht betrekking op het feit dat de auto wegens autopech op de fiscale parkeerplaats was gezet. De gemachtigde van eiseres was echter wel in staat om parkeerbelasting te voldoen."

Kaas de Vies 30-04-18 | 17:41

@Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 17:35
Instructie van agent = overmacht. Zie door rood rijden.

Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 17:50

@Kaas de Vies
Maar het is geen noodsituatie waardoor men verhinderd was om parkeerbelasting te voldoen. "Een beroep op overmacht kan alleen dan slagen indien eiseres in verband met een noodsituatie of een spoedeisende situatie verhinderd was of niet in staat was om tijdig parkeerbelasting te voldoen."

Kaas de Vies 30-04-18 | 18:32

@Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 17:50
Klopt helemaal. Daarom blokkeer ik ook ambulances. Anders bekeuring voor rood.

Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 19:14

@Kaas de Vies
Drogredenering: valse analogie.

Satria 30-04-18 | 22:03

Als ze op haar oorspronkelijke plaats was blijven staan, zoals stoere Kaas dat zou doen, kreeg ze gewoon een boete voor parkeren op stoep/ongeoorloofde plek etc... Wie denkt in Amsterdam met een foute parkeeractie te kunnen wegkomen met een kutverhaal over pech is pas echt naïef

ZiekeGarnaal 30-04-18 | 16:54

U bent onschuldige burger? BETALEN GRAAG. U bent schuldig? Oh excuses, nee gaat u vooral door waar u mee bezig was, wij, van de politie en de overheid, zijn er alleen om onschudlige burgers te belastigen. Zo'n vooraanstaand crimineel als u willen wij natuurlijk geen haarbreed in de weg leggen. Nog excuses voor dat oplossingspercentage van bijna 2%, volgend jaar hopen we weer onder de 1% te duiken.

Kaas de Vies 30-04-18 | 17:09 | 2

Nederlander die hartaanval heeft op een leeg parkeervak in een auto terwijl hij/zij intentie had om te betalen met een notariële akte als bewijs ? Boete!
Nederlander die hartaanval heeft op een leeg parkeervak in een auto terwijl hij/zij intentie had om te betalen ? Boete!
Nederlander die hartaanval heeft op een leeg parkeervak in een auto? Boete!
Nederlander die hartaanval heeft op een leeg parkeervak ? Boete !
Nederlander die hartaanval heeft ? Boete!
Nederlander ? Boete!

Dit lezen? Boete!

John McClane 01-05-18 | 14:53

Godver. Hoeveel is het?

Luie Kut Student 01-05-18 | 22:18

Kut? Boete!

Sierstrip 30-04-18 | 17:19 | 2

Degelijk vonnis. Schuld of onschuld heeft hier niets mee te maken. Auto op de rijbaan laten staan terwijl de auto geparkeerd kan worden, lijkt mij geen goed plan. Helaas.

Kaas de Vies 30-04-18 | 17:23

Blijft overmacht.

Sierstrip 30-04-18 | 18:43

Schuld doet niet ter zake. En daarmee een beroep op overmacht ook niet.

kolonel-knalpiemel 30-04-18 | 17:33

En dan vinden de helden BOA's het raar dat ze af en toe klappen krijgen.

Pierre Tombal 30-04-18 | 17:42 | 5

Rechters maken zichzelf overbodig door uitsluitend het [CV]OM naar de mond te willen praten. Zoals Kaas reeds aangeeft is het niet de taak van de rechter om het wetboek te citeren - dat is namelijk de taak van het OM - maar om per geval te beoordelen of dit correct wordt toegepast.

Zelf jaren geleden nog eens een akkefietje gehad dankzij een computerstoring bij de RDW welke maandenlang(!) onopgemerkt was gebleven. En ja, ik had zelf geen kruisje op de eigen agenda gezet waardoor ik vanaf een bepaalde datum automatisch in overtreding was. Iets dat direct de volgende dag al in het sleepnet van de opsporingsdienst van de RDW zelf zat (fl.. kers). Fout volledig toegegeven, maar de RDW vond toch de boete zelf terecht, de stagiair van het CVOM vernietigde de boete uiteraard eveneens niet, en de rechter vond dat het mijn verantwoordelijkheid was en dat je geen rechten kan ontlenen aan notificaties of andere overheidspost omdat dat een dienst is waar de overheid niet toe verplicht is.

Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 18:09

Het OM heeft hier helemaal niets mee te maken, want het is geen strafzaak. Het gaat om een naheffingsaanslag parkeerbelasting. De rechter past gewoon de wet toe.

Pierre Tombal 30-04-18 | 20:44

Nogmaals: dat is niet de taak van de rechter maar die van het OM. Zo kan een rechter bijvoorbeeld beslissen dat een Marokkaan een lagere of geen straf hoeft te krijgen omdat van een Marokkaan niet verwacht kan worden dat deze in staat is om de wet te begrijpen. Opmerkelijk genoeg gebeurt dat dus zo ongeveer aan de lopende band, maar als er centjes te halen zijn voor dat zogenaamde incassobureau in Leeuwarden blijken er bij rechters ineens heel andere vooroordelen te bestaan. Je zou bijna denken dat ze een percentage toegestopt krijgen.

Veni-Vidi-Perdidi 30-04-18 | 22:11

Nogmaals: het OM heeft helemaal niks met deze zaak te maken. En als je denkt dat het niet de taak van de rechter is om de wet toe te passen, dan weet je echt niet waar je het over hebt.

Pierre Tombal 01-05-18 | 07:45

Over hoeveel jaar mag jij beginnen met autorijlessen?

Veni-Vidi-Perdidi 01-05-18 | 12:19

Over hoeveel jaar ben jij meester in de rechten?
Ik zal het nog eens voor je uitleggen. De taak van het OM is de opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten (zie art. 124 RO en 148 Sv). Het OM heeft dus alleen een taak in het strafrecht. Met het civiel recht en het bestuursrecht heeft het OM niets te maken. In casu gaat het om een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het gaat dus om bestuursrecht. Maar als jij denkt dat het OM er wel iets mee te maken heeft, citeer dan eens uit het vonnis wat het standpunt van de OvJ is in deze zaak. Het vonnis is hier te vinden: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...

marrretje 30-04-18 | 17:48

Ongeacht of ik het met de uitspraak van de rechter eens ben, kun je parkeerwachter vervangen door scanauto.

klootviool123 30-04-18 | 17:54

Nederland is kapot!

two ball cane 30-04-18 | 18:27 | 1

Er is een verschil tussen stoppen en parkeren.
"Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig, niet zijnde een (brom)fiets, langer dan nodig is voor het (onmiddellijk) laten in- en uitstappen van passagiers of voor het (onmiddellijk) laden en lossen van goederen."
Ik ben heel benieuwd hoe wordt aangetoond dat er sprake is van parkeren en niet van stoppen. Zolang je aannemelijk maakt dat er iemand met spullen aan het slepen is sta je alleen maar stil en ben je NIET aan het parkeren. (in de praktijk helpt het om de achterklep en/of een deur open te zetten zodat het duidelijk is dat je aan het laden/lossen bent.)
Volgens mij kan zo'n controle-autotje nooit alleen maar op basis van de observatie "er staat een auto stil" bepalen dat er geparkeerd wordt. Daarvoor moet gewoonweg gecontroleerd worden of er niet geladen en of gelost wordt. en als je dan toch aan het kijken bent en je iemand in dat wagentje ziet zitten... dan moet je toch op z'n minst het fatsoen hebben diegene erop te wijzen dat ze een kaartje moet kopen..

Pierre Tombal 30-04-18 | 21:11

Even uitgaande van een scanauto, dat is dus hetzelfde probleem als wanneer je met een auto op een oplegger langs een (milieu)zone scanner rijdt. Of met de kentekenplaten in een doorzichtig plastic tasje op de fiets voorbij komt. Feiten doen er niet toe.

Winston1 30-04-18 | 21:04

Dit soort uitspraken krijg je als je een groep mensen macht geeft en onaantastbaar maakt, zoals rechters in Nederland.
En natuurlijk een door ons gekozen overheid die boetes nodig heeft als extra inkomsten bron, ipv sanctie, met als doel correctie, zoals in bv het door de zelfde overheid aanbeden Duitsland.

Frau Merkel 30-04-18 | 21:39

Het opportuniteitsbeginsel wordt weer eens erg opportuun toegepast. Toevallig dat het elke keer in het nadeel van de kudtburger is.

kloopindeslootjijook 30-04-18 | 21:55 | 2

Waar ligt de grens dan wel?
Stel je zit in de auto en je krijgt een epilepsie-aanval of een migraine-aanval of een hypo en je zet em dan maar ergens neer voordat het niet meer lukt. Moet je dan ook geld in de parkeermeter gooien?
Of je hebt een acute plasaanval nadat een stuk uit je prostaat is weggelaserd en elke seconde telt.
Waarom is de redelijkheid soms zover te zoeken, waar zijn we hier mee bezig in dit land.

W_F 30-04-18 | 22:34

En als de betaal automaat niet werkt moet je op zoek naar en andere automaat, maar hoeveel tijd krijg je daarvoor?

Johnny66 01-05-18 | 09:01

De mens en zijn rechten . We zijn er zot op . Nog 1 : u moet dringend plassen en u stopt op de vluchtstrook , ook boete .

Dima Beeline 30-04-18 | 22:51

Volgende keer de stad uit en op ee pechstrook van de A10 gaan staan. Kruisen ze de 3e rijbaan ook nog effe voor je af.

artie 30-04-18 | 23:54

Waarom heeft die mevrouw niet gewoon even een paar muntjes in die meter gestopt. Dan had heel dit probleem er niet geweest.

janleuk 01-05-18 | 00:00

Zou me niet verbazen als de agent die haar naar het parkeervak verwees vervolgens bekeurde. Verder gaat het prima in Nederland.

checkmate123 01-05-18 | 05:28

tja, lijkt mij vrij logisch, gewoon betalen bij parkeren in een parkeervak ook met pech. snap eigenlijk niet, dat dit soort kneuzen hiermee nog naar de rechter durven gaan

loze stijl 01-05-18 | 06:13

Terug naar de basis.
We zien hier het verschil in hersencellen, inzicht en medemenselijkheid tussen het gros van de politieagenten en de categorie Melkert handhavers.
Uiteraard kan de rechter niet anders dan strikt naar de feiten kijken maar het ging al fout bij de Melkert handhavers.

Johnny66 01-05-18 | 09:01

De mens en zijn rechten . We zijn er zot op . Nog 1 : u moet dringend plassen en u stopt op de vluchtstrook , ook boete !

M_ams 01-05-18 | 09:09 | 2

Ik geloof het verhaal niet, als ze echt met pech stond, was ze zeer waarschijnlijk nog bij haar auto. Dan had ze de controle auto kunnen waarnemen. Mocht ze die gemist hebben dan komt daarna een controleur op een scooter de boete schijven.

Ook al staan die lui te boek als matennaaiers. Vaak geven ze je nog wel de gelegenheid een kaartje te kopen. En als ze niet bij haar auto aan het wachten was, ben je gewoon aan het parkeren.

ZiekeGarnaal 01-05-18 | 21:32

Een parkeerwachter die iemand de kans geeft nog een kaartje te kopen? Die bestaan niet. In de eftelig mss. In het echt niet.

loze stijl 02-05-18 | 06:30

Het is wel handig dat je bij het defecte voertuig blijft als je wacht op de wegenwacht.
Iets in me zegt dat ze dat niet gedaan heeft maar..... ik was er niet bij.

Reageer