Autobahn

EU komt met fopquotum elektrische auto's

Zo meedogenloos als het is met de CO2-doelstellingen, zo slap en ambitieloos gaat de EU te werk met de quota voor elektrische auto's. In 2030 moet minstens 15% van alle auto's emissievrij zijn.

Een quotum voor elektrische- danwel waterstofauto's vanuit de Europese commissie hangt al enige tijd boven de markt, maar binnenkort gaat de EC spijkers met koppen slaan. De Frankfurter Allgemeine Zeitung bericht dat er waarschijnlijk komende maand een quotum gecommuniceerd gaat worden.

De genoemde 15% is een ondergrens en kan nog opgerekt worden richting de 20%. In hoeverre dit gebeurt is afhankelijk van hoe goed de lobbyisten van de auto-industrie in Brussel hun werk doen. Maar of het nou op 15, 17,3, of 20% uitkomt: het blijft een lachertje. Studies wijzen uit dat we waarschijnlijk in 2023 al het break-even-point tussen elektrische en conventionele auto's bereiken, in 2030 rijdt heel Noorwegen (jammer genoeg geen EU-lid) al vijf jaar emissievrij, is Nederland volgens het huidige regeerakkoord ook net emissieloos en zijn Frankrijk en Groot-Brittannië hier nog slechts een decennium van verwijderd. Heck, zelfs Parijs wil in 2030 al 100% uitstootvrij zijn.

Kortom, als je dan toch van bovenaf infantiele quota gaat opleggen, toon dan op zijn minst een beetje ambitie in plaats van dit halfzachte gepolder. Het zou een signaal van de Commissie moeten zijn om tempo te maken met investeringen in emissieloze technologie, maar denken ze daar in Brussel nou echt dat de enorme multinationals dit zelf niet kunnen bedenken en bepalen?

CO2-uitstoot met 40% omlaag

Volgens de huidige richtlijnen mogen auto's (zeer kleine fabrikanten uitgezonderd) in 2021 slechts 95 gram CO2 per kilometer uitstoten. In de 9 jaar erna moet deze uitstoot nog eens met 40 procent naar beneden. Hierbij wordt echter wel - lekker makkelijk - alleen aan de (al dan niet aanwezige) uitlaat gemeten, de manier waarop energie voor auto's (fossiel danwel elektrisch) is opgewekt blijft buiten beschouwing.

En de Duitsers, wat vinden zij ervan? Welnu, net zoals in 1918 door de oosterburen over het 'dictaat van Versailles' werd gesproken gaat het een eeuw later over het 'Elektrodiktat aus Brüssel', in een apart opiniestuk van de auteur die het oorspronkelijke nieuws bracht. De messen zijn geslepen op de Frankfurter redactie.

Reacties

The Ugly 12-10-17 | 14:40

Tja het gaat om een ondergrens, en de EU bestaat niet alleen uit Nederland, Frankrijk en Duitsland.

loze stijl 13-10-17 | 07:47

Daar heeft 'Brussel' geen moeite mee.. Er is ook afgesproken dat alle lidstaten aan een begrotingstekort van 3% voldoen. Met name de knoflookstaten hebben poep aan die afspraak en 'Brussel' mekkert wel voor de bühne maar hard ingrijpen is er niet ( voldoende) bij.

The Ugly 13-10-17 | 12:30

Gaat niet zozeer om de 'knoflookstaten', meer om de wat minder welvarende oostelijker gelegen lidstaten. Waarvan de meesten geen euro hebben trouwens.

derksje 12-10-17 | 14:40

Zonder Co2 gaan planten, bloemen en bomen dood. Trouwens, in Noorwegen kan men gemakkelijk lullen, die hebben waterkracht centrales, een groot land en weinig inwoners.

error503 12-10-17 | 15:29

Die Noren verbruiken met hun 5 miljoen inwoners ongeveer evenveel als Nederland.

Jostifiel 13-10-17 | 16:08

Jammer genoeg is het niet alleen CO2 dat wordt uitgestoten. Van NOx en (ultra)fijnstof worden onze plantjes niet blijer van. Dat betreft is het geen verkeerde zaak de uitstoot te centraliseren door het wagenpark te elektrificeren. Dan houd je alle schade op bepaalde plekken ver weg van ons.

kwakindezak. 12-10-17 | 17:55

Eneco, het nieuwe Shell, ik zou zeggen koop nu alvast maar een paar aandeeltjes.

M4ll3_P13tj3 12-10-17 | 21:49

Nou, ... autobahn.eu: "shell-koopt-zich-in-laadpalenmarkt-met-newmotion"

Reageer