Autobahn

Dankzij dit manifest is de Nederlandse verkeersveiligheid gered

Het is vijf voor twaalf. We moeten nú handelen en het tij keren. Als we niks doen wordt Nederland het Thailand van Europa/vul hier uw generieke verkeersveiligheidscliché in. U begrijpt: er is weer eens een brandbrief/manifest opgesteld.

Nederland is nu nog het op-twee-na verkeersveiligste land van Europa, maar dreigt deze hoge positie te verliezen. Het aantal verkeersdoden stijgt en doelstellingen dreigen niet gehaald te worden. Om die reden klommen een paar dozijn organisaties - waaronder de ANWB, SWOV en het Verbond van Verzekeraars - in de pen om een Verkeersveiligheidsmanifest te maken, teneinde het tij te keren en ons verkeer veiliger te maken. Jammer genoeg komen ze hierin niet veel verder dan de even welbekende als afgekloven controlereflex.

€14 miljard per jaar

Laten we beginnen met de feiten: het aantal verkeersdoden in Nederland daalde niet in 2015, maar steeg met 9%. Voor 2016 (cijfers nog niet bekend) verwachten we eveneens een stijging. Ook het aantal zwaargewonden stijgt: in 2015 waren dit er liefst 21.300 (op niet minder dan 850.000 aanrijdingen). De maatschappelijke kosten van ongevallen bedragen inmiddels ruim 14 miljard euro per jaar en alles wijst er op dat de gestelde doelen voor 2020 (maximaal 500 doden en 10.600 ernstig gewonden) niet gehaald gaan worden.

Kortom: er is weinig reden om opgewekt te zijn en vanuit de droge feiten begrijpen wij volledig waarom dit manifest is opgesteld en vandaag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Waar de opstellers in de fout gaan is in de zoektocht naar oorzaken en oplossingen. Naar onze mening zijn er twee belangrijke oorzaken voor het verslechteren van de cijfers: vergrijzing en smartphonegebruik. De gevolgen van het eerste kan je niet tegengaan, tenzij je je toevlucht neemt tot rigoureuze maatregelen als een bejaardenophokplicht of -genocide à la Logan's Run, allebei onwenselijke en enigszins controversiële instrumenten.

Vergrijzing

De cijfers tonen dat het aandeel van de 60-plussers onder de verkeersdoden in vijf jaar tijd is gestegen van 38% tot 47%, en het is niet ondenkbaar dat we over 2016 over de 50% gaan. Oudere mensen zijn meer kwetsbaar en ze worden bovendien steeds talrijker in Nederland. Eigenlijk is de stijging van ongevallen van deze risicogroep een voldongen feit, maar dat kan je als van overheidsgeld afhankelijke organisatie (SWOV) natuurlijk niet accepteren. Dat is precies de reden waarom clubjes als de SWOV met infantiele dumbing down-schijnoplossingen als 'het aanpassen van kruispunten' komen. Het enige dat schade door en aan bejaarden kan indammen is het ontwikkelen van meer autonome auto's. Deze komen er aan, maar ze zijn er nog niet. Tot die tijd moeten we er ons bij neerleggen dat deze categorie verkeersdeelnemers er negatief uitspringt en dit bovendien zal blijven doen voor het aandeel ongevallen per fiets, te voet, of per scootmobiel. Of je moet ze een airbagpak willen aantrekken.

Smartphone

We hebben het eerder gezegd en we herhalen het: smartphonegebruik in het verkeer is de hel. Je kunt niet je aandacht bij het verkeer houden als je swipet over informatie op je telefoonscherm en het ding gebruiken terwijl je in je 1.500 kg zware auto tussen zwakkere verkeersdeelnemers dendert is niets dan moorddadig. Autorijden is handen aan het stuur en je blik vooruit, niets anders. Wie het niet kan opbrengen om zelfs deze basale concentratie in acht te nemen die pakt maar een bus of taxi en mensen die gepakt worden terwijl ze al slingerend met hun smartphone lopen te kloten mogen van ons stante pede hun rijbewijs inleveren.

Helaas is het makkelijker het probleem te benoemen dan een oplossing te vinden, hoewel dit het enige voorbeeld is waar het mantra van 'meer controle' op zijn plaats is. Een steeds toenemender bron van ellende is afleiding door smartphones. We hebben geen cijfers om dit te bewijzen, maar je hoeft alleen maar in het dagelijks verkeer om je heen te kijken om deze conclusie te trekken.

Oplossingen

In de 20 kantjes van het manifest (PDF) worden vijf oplossingen gegeven:

  1. Veilige infrastructuur
  2. Innovatieve middelen 
  3. Opleiding en gedrag 
  4. Handhaving 
  5. Registratie, monitoring en beleid.

Met name onder het punt 'veilige infrastructuur' is Nederland de laatste jaren nogal doorgeschoten met de rubberen tegeltjesmentaliteit: je vindt bijna geen 80-weg meer zonder doorgetrokken streep, want stel je voor dat mensen elkaar gaan inhalen terwijl ze 500 meter vooruit kunnen kijken. Dit hebben we te danken aan dit soort levensmoeë gepensioneerde Mercedesbestuursters. Helaas zit er ook de komende jaren een uitbreiding van de beperkende maatregelen, waaronder meer 30-zones in de bebouwde kom, aan te komen, om maar alle risico uit te sluiten.

Puntje 4 is eveneens belangrijk: alleen door meer te handhaven zou Nederland 70 tot 90 doden per jaar bespaard blijven. Een stelling die wel gemaakt kan worden, want de opstellers weten ook dat de politie niet binnen een jaar even veel mankracht op handhaving kan zetten.

Reacties

sinar2 19-04-17 | 12:44

Op de A10 ring rond Amsterdam zie ik ook vaak sterke staaltjes van noord-afrikaans verkeersgedrag. Ben benieuwd in hoeverre dat van invloed is op het aantal ongevallen.

Socialis_tot_de_kist 19-04-17 | 14:23

Ik mis alcohol in het verkeer met mijn bescheiden 30.000 km per jaar heb ik drie jaar geleden voor het laatst geblazen. Terwijl ik toch ook regelmatig in het weekend 's avonds en 's nachts rijd. Elke aan alcohol gerelateerde dode is er één teveel en de pakkans is toch echt te klein.

Raider Twix 19-04-17 | 15:02

Ik stel voor dat we niks gaan doen. En die doorgetrokken-streep-rubberen-tegeltjes-maatregelen gaan terug draaien.
-
- Minder bejaarden scheelt veel (pensioen)geld.
- Minder appende Millennials scheelt een hoop zombies op de weg.
- Meer regel handhaving. Nog tijdens het bestaan van deze Aarde? 1 April is al geweest hoor.

N3uk33nd 19-04-17 | 16:53

Eh.. 14 miljard € op 21.300 zwaar gewonden, kom je uit op €657,276 gemiddeld per gewonde uit. Is dat niet een beetje heel erg veel ?

Pierre Tombal 19-04-17 | 17:04

1: Veilige infrastructuur
Begin eerst maar eens met alle zogenaamde deskundige ontwerpers vervangen door personen die zelf ook een rijbewijs hebben. Bij voorkeur ook een groot rijbewijs en aantoonbaar minimaal een ton kilometers op de vrachtwagen.

Boepert 19-04-17 | 17:27

Dé manier om het verkeer in NL veiliger te maken, is om eerst alle klootzakken die er nu iets mee te maken hebben, te ontslaan. Vervolgens alle matrixborden weg, alle trajectcontroles weg. Dan het aantal verkeersborden reduceren tot 1% van wat er nu staat, het aantal kruisingen met verkeerslichten ook terugbrengen naar 1% van wat het nu is. Alle drempels vlak maken.
.
Vervolgens flitsen op locaties waar het écht gevaarlijk is, en dan niet sneaky in de bosjes, maar glashelder duidelijk vér van te voren aangekondigt en zichtbaar.
.
Als laatste; alle kantoorpersoneel bij de politie en al het management eruit, de vrijgekomen FTE's in de auto op de straat en mensen aanspreken. Aanspreken, niet direct bekeuren.
.
Reclamecampagnes waarin mensen verteld wordt dat snelheidsVERSCHILLEN gevaarlijk zijn, die oranje lampjes aan ej auto niet optioneel zijn.

Dan het meer dan 20km/h onder de maximumsnelheid rijden strafbaar stellen. Als laatste een verplichte tweejaarlijkse herkeuring voor iedereen boven de 60.
.
Moet je eens opletten hoe veilig het verkeer ineens wordt, als je het meer aan de burger overlaat en je focussed op gevaarlijke zaken.

Memek 19-04-17 | 17:27

Het smartphone gebruik is alom, van voetpad tot fietspad, van provinciale weg tot snelweg; een grote afschuwelijke ellende.
Je ben zelfs in de supermarkt niet meer helemaal veilig.
En veelal zie ik vrouwen, vooral jonge vrouwen die maar op dat schermpje lopen te turen. Je ziet ze de hond uit laten, met de kinderwagen wandelen of joggen met de smartphone voor hun neus.
Ik snap dat niet, kun je echt niet even aandacht besteden aan je huisdier, je baby of lekker een rondje hardlopen, zonder dat ding in je poten? Mijn god wat een leven.

bisbisbis 19-04-17 | 18:53

Oh jee.... ik voel extra milieuzones aankomen en voorrang voor fietsers - allemaal voor onze veiligheid, uiteraard.
-
Dit gaat geheid resulteren in extra bevoogding, betutteling en belerende, irritante overheidsfilmpjes in primetime.

kloopindeslootjijook 19-04-17 | 19:28

ja, er komen meer Nederlanders en meer auto's. En we hebben inflatie. Dus de kosten lopen op. Maar zijn er ook toename van ge-indexeerde kosten per bestuurder?
En hoe zit het met de kosten ten op zichte van de inkomsten?

Stoned Hengst 19-04-17 | 20:40

Tijdens het lezen van dit artikel bekroop mij direct de gedachte die reeds in de eerste post werd genoemd. Den mensch met den migratie achtergrond. Mensen met een migratie achtergrond die "kameel"denken, daarvan mogen we niet verwachten dat zij zich als een heer in het verkeer gaan gedragen. Ik zie het voor de toekomst op straat somber in...

Reageer