Autobahn

Duits parlement legt bom onder voorgenomen tolheffing

De Duitse tolheffing op personenauto's leek met het aan boord krijgen van de Europese Commissie een gelopen strijd, maar we zijn er nog niet. Nieuwe kritiek uit de eigen Bondsdag kan het megalomane plan nog pootje lichten.

Over het Duitse plan voor de personenautotol wordt al zo lang gesteggeld dat je makkelijk het spoor bijster raakt over de status. Welnu: het plan werd eind januari door de ministerraad goedgekeurd en moet alleen nog door de Bondsdag (het Duitse parlement) geratificeerd worden. Die laatste stap wordt nog een hele kluif, aangezien de linkse partijen SPD en die Grünen -en sommige CDU'leden- totaal niet blij zijn met het ondoordachte, dure, en complexe plan. Nu denkt u wellicht: 'als er één volk is dat complexe projecten tot een goed einde kan brengen, dan zijn het de Duitsers wel', maar voor hen hebben we slechts drie woorden: vliegveld. van. Berlijn.

Wetenschappelijk bureau

Op verzoek van de fractie der Groenen heeft het wetenschappelijk bureau van de Bondsdag een lijvige analyse gemaakt van het tolplan; in haar bevindingen komt het met nieuwe munitie voor tegenstanders. De conclusie is kortweg dezelfde die die wij al jaren trekken: de tolplannen zijn discriminerend en in strijd met het recht. Dit is een bittere pil voor verkeersminister Dobrindt, die de Europese regenten in Brussel al had voorgemasseerd en beboterd om zijn plannetje door te duwen. De EU leek de grootste sta-in-de-weg en aangezien Duitsland de juiste mensen daar inmiddels in haar zak heeft leek een definitieve invoering van de tol een formaliteit. Totdat dat nare wetenschappelijke bureau uit de eigen gelederen met een onwelgevallige analyse kwam. Eentje die moeilijk onder het tapijt te vegen is bovendien: het compromis dat Dobrindt met de Europese Commissie heeft gesloten, waarbij Duitsers met zuinige Euro 6-auto's via binnenlandse belastingen sterker voor hun tol gecompenseerd worden, levert een onrechtmatige bevoordeling van Duitse ingezetenen op. Uiteindelijk betalen buitenlanders meer tol en dat gaat tegen het Europese gelijkwaardigheidsprincipe in. 

Autobahn <3 de Groenen

Het is komisch om te zien hoe GroenLinks bij ons elke mogelijke belasting en heffing op auto's wil drukken, maar de Duitse Groenen niet. En dat terwijl de meer vervuilende auto's in het tolplan het meest gaan betalen, maar we drijven af.  De vice-fractievoorzitter van de Groenen zegt het als volgt:  "wat Dobrindt ook probeert: het absurde idee van een tol, waarbij uiteindelijk alleen buitenlanders moeten betalen is discriminatie en in strijd met het EU-recht." We dachten niet dat we het ooit nog zouden zeggen, maar we zijn het roerend met de Groenen eens. Nogmaals: een paar euro betalen is niet het einde van de wereld, maar als wij dat moeten, dan zij ook. Daar gaat het hier om.