Autobahn

Volkskrant volhardt: 'meer doden bij 130'

Verrast dat niet iedereen hun ombuigen van de verkeersdodenstatistieken voor zoete koek slikte is de Volkskrant nog eens dieper in de materie gedoken, en oppert ten tweeden male dat 130 erg slecht is voor uw levensverwachting. Nu met meer cijfers.

De cijfers

Disclaimer vooraf: we richten ons hier op personenauto's, met de wetenschap dat er ongetwijfeld ook aanvaringen zijn geweest met vrachtverkeer, maar dit is niet zo expliciet geformuleerd, en dus zou dit meenemen het beeld overmatig compliceren.

In 2015 vielen in Nederland 621 verkeersdoden (bron), een stijging ten opzichte van 2014 (570). Van deze 621 doden viel 224 in een personenauto, 36% van het totaal. Het gros van de doden viel echter op gemeentelijke wegen, met een maximumsnelheid van 50-100 km/u. Tellen we alle cijfers die de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid voor ons uitzocht op, dan komen we op 260 verkeersdoden op 50-/60-/80- en 100-wegen die géén Rijksweg zijn. 

Op Rijkswegen met een Vmax van 120/130 km/u waren respectievelijk 30/31 verkeersdoden te betreuren, 10% van het totaal. De Volkskrant telde overigens 29/26 doden, maar dat zou kunnen liggen aan een andere definitie. Nu horen we u denken 'dood is toch dood?', en dat klopt, maar de vraag is in welk jaar je iemand telt die op 25 december een ongeluk had en op 5 januari overlijdt.

Een citaat: "Van de 250 botsingen op 130 km/uur trajecten was in 10% van de gevallen sprake van een dodelijk ongeval. Op de 120 km/uur en 100 km/uur trajecten was dat respectievelijk 7% en 2%." Wie naar aanleiding van deze cijfers concludeert dat 100-wegen dus 5 keer veiliger zijn dan 130-wegen is af. We weten allemaal dat de meeste kop-staartjes in langzaamrijdend verkeer voorkomen, dus daar waar file staat of vormt. Dit is bijna nooit een 130-weg. Een ongeval dat echter op volle snelheid gebeurt zal eerder serieuze consequenties hebben dan wat blikschade op stapvoets-tempo.

Omstandigheden en randzaken

Elke verkeersdode is er één teveel, daar kunnen we het allemaal over eens zijn, maar aan de andere kant kan je je afvragen hoe mensen het überhaupt voor elkaar krijgen om op een (doorgaans rechte) 130-weg op elkaar te botsen. Afgezien van freak accidents met plotseling opduikende files uit het niets (en dus eigenlijk het niet ver genoeg vooruit kijken van de veroorzaker), of door een halve tamme die zit te appen in plaats van voor zich te kijken zal er misschien eens een fout worden gemaakt met iemand die een inhaalactie voltooit waar net verkeer invoegt, maar ook dat is vermijdbaar door goed te kijken, zoals het ons geleerd wordt tijdens onze rijlessen. En dan hebben we het nog niet eens over ongevallen waarbij alcohol in het spel is of wordt spookgereden, zaken waarbij je ook moeilijk een maximumsnelheid de schuld kunt geven.

Wat we hiermee zeggen willen is dat zware ongevallen op doorgaans zeer overzichtelijke snelwegen zonder kruisende verkeersstromen bijna altijd het gevolg zijn van grove nalatigheid danwel complete inschattingsfouten van menselijke bestuurders. En ja, als je met 200 ergens op klapt ben je eerder dood dan wanneer je dit met 100 doet, dat is simpele natuurkunde. Met steeds meer actieve en passieve veiligheid in auto's proberen we het aantal doden steeds dichter richting nul te dirigeren, maar tenzij we naar een Demolition Man-achtig scenario gaan, met auto's die zich bij een botsing helemaal vol-purren, gaan we dat niet redden. Het is doorgaans niet 120 of 130 dat tot verkeersdoden leidt, maar de volstrekt onbegrijpelijke en lakse acties van een zeer klein percentage unfähige weggebruikers. 

Is 130 km/u een grote killer?

Verder kudos voor de Volkskrant dat ze nog eens goed naar de cijfers hebben gekeken (een interactieve uitpluiskaart vindt u HIER), hoewel ze hiermee eigenlijk ook erkennen dat ze de vorige keer met hun oversimplificaties de plank zwaar missloegen. Aan ons verder de taak om de cijfers in perspectief te plaatsen, en uit te lichten dat slechts 10% van de verkeersdoden op een 120- of 130-weg valt. Als we zouden willen dat ons niets overkwam, dan konden we beter in een grote plastic bal met zwembandjes over straat gaan.

Storend is wel dat opnieuw Hoogleraar Bert van Wee uit de rolodex werd geplukt, en ingezet als wetenschappelijke joker, erg doorzichtig. Dat is net zoiets als Quinsy Gario of Sunny Bergman steeds als expert opvoeren bij onderzoekjes dat Nederland steeds racistischer wordt, of een woordvoerder van de KFC ter verdediging van de stelling dat de Nederlandse jeugd helemaal niet dikker wordt. Van Wee past duidelijk in het straatje van de Volkskrant, dus die mag steeds een Azijnbode-welgevallige mening droppen. 

Tot slot, en we hebben dit al vaker gezegd: bij het opvoeren van de gegevens wordt geïmpliceerd dat mensen altijd precies de maximumsnelheid rijden. Iedereen die wel eens op een snelweg rijdt weet dat dit incorrect is. Op 130-wegen rijden veel mensen gewoon 120, sommige mensen nog langzamer. Bij een zeer hoge verkeersintensiteit is dit alleen maar goed, daar horen de snelheidsverschillen ook klein te zijn. Ons maken ze echter niet wijs dat een oplettende anticiperende bestuurder met 130 op de klok voor een grotere gevaarzetting zorgt dan dezelfde chauffeur die 120 rijdt. Niet dat dit uitmaakt voor het welles/nietes-spelletje van voor- en tegenstanders, die houden gewoon hun oogkleppen op en blijven de tegenpartij met hun eigen argumenten bestoken.

Reacties

Vogelbeest 06-07-16 | 09:35

Ik wilde eerst schrijven "Volkskrant=links=onbetrouwbaar". Maar als ik er over na ga denken kan ik geloof ik geen iet-linkse papieren publicaties bedenken, met als uitzonderingen de Telegraaf en Elsevier.
Dus maak ik er maar van Volkskrant=pro-OV dus per definitie onbetrouwbaar.

Feynman 06-07-16 | 09:36

Grootste groepen dodelijke slachtoffers zijn in Nederland oudere voetgangers en fietsers. Die heb ik nog nooit op een snelweg gezien.

Argeloos 06-07-16 | 09:37 | 2

Heb ik geen statistiek voor nodig. De klap bij 130 komt harder (dodelijker) aan dan bij 120. Bovendien gaan de hardrijders onder ons 30 km harder dan toegestaan dus dat is algauw 160. Dan wordt de klap nog harder.
Kwestie van gezond verstand.

FW Ta-183 Huckebein 06-07-16 | 09:52

Hoeveel ongelukken zijn er dan gebeurd met 130/160? Inderdaad, dat weet je niet..... De meeste doden op de snelweg zijn a) bij ongelukken waar vrachtauto's op hun voorganger botsen (bv bij het einde van een file), en de 1e vrachtwagen die 130/160 rijdt moet ik nog zien op de NL snelweg, en b) door mensen die door verschillende oorzaken van de weg raken en dan iets hards tegenkomen. Het aantal echte ongelukken tussen personenauto's welke 130 of meer rijden is nihil

Vanilla 06-07-16 | 10:37

95% van de ongevallen gaat het bij een botsing om een delta (= verschil) van 30 km/h tussen de botsende voertuigen. (zowel binnen de bebouwde kom als er buiten / snelweg)
Zuiver theoretisch als je met 130 km/h op een star onvervormbaar object knalt heb je gelijk. Maar de statistieken voor eenzelfde botsing met 120 km/h zijn net zo belabberd.

Tgo 06-07-16 | 09:37

Tja, controle van 1 snelweg in 2015; toen zijn er 3 aanrijdingen met dodelijke afloop geweest op de A67... 2 bij kantelen van /aanrijding met vrachtwagens; 1 met een (Poolse) fietser op de snelweg... hiervan wordt er in ieder geval 1 meegeteld... een vooraf bepaalde conclusie getrokken en daar de data bij gezocht/gefilterd...

FW Ta-183 Huckebein 06-07-16 | 09:49

meer smarfonende fietsers levert ook meer ongelukken op, worden die nu door de Volkskrant ook op de brandstapel gegooid?

Bytemaster 06-07-16 | 10:25

De impact is groter bij 130 dus ja, meer ongevallen zullen dodelijk aflopen. Dat is een feit, maar men doet alsof 120 een soort referentiekader is. 120 levert weer meer doden op dan 110, en 110 weer meer dan 100. De Volkskrant doet nu net alsof het aantal doden bij 120 acceptabel is en bij 130 een grens overschrijdt.

arlen 06-07-16 | 10:28 | 1

Of je liever niet dood bent dan invalide/ comateus , is vraag 2.Is het onderzocht of op- en afritten met verschillende snelheden die aansluiten op 130, een rol spelen .

Bytemaster 06-07-16 | 11:01

Dat is natuurlijk geen argument, want er zijn natuurlijk ook mensen die er bij 120 zwaar gewond vanaf komen maar 100% herstellen en juist bij 130 in een invalide of comateus worden. Ligt maar net aan de klap.

bintang 06-07-16 | 10:51

'Ons maken ze echter niet wijs dat een oplettende anticiperende bestuurder met 130 op de klok voor een grotere gevaarzetting zorgt dan dezelfde chauffeur die 120 rijdt.'
Het gaat juist om de niet-oplettende, niet-anticiperende bestuurders. Die zijn er namelijk ook, of we dat nu leuk vinden of niet. Of wil je een regel instellen dat oplettende bestuurders 130 mogen rijden, en niet-oplettende bestuurders 120? Wordt wat lastig qua handhaving.

bintang 06-07-16 | 10:55

FW Ta-183 Huckebein 6-jul | 09:49
Daar schrijft de Volkskrant inderdaad ook over:
www.volkskrant.nl/binnenland/bellen-op...

Diotima 06-07-16 | 11:02

Dit is een kwestie van goed lezen. Niet meer ongelukken, wel vaker dodelijke afloop:
"Hieruit valt niet met zekerheid te concluderen dat 130-trajecten onveiliger zijn, maar wel laten de data zien dat ongelukken op trajecten met een hogere snelheidslimiet relatief vaker dodelijk aflopen. Ook in 2014 en 2013 is dit patroon waar te nemen."

130 is dus geen GROTE killer, maar bagatelliseer de feiten niet. Mijn enige conclusie is dat die paar doden extra per jaar voor heel veel mensen een aanvaardbaar risico is.

loze stijl 06-07-16 | 11:26

Voor mij persoonlijk is het met een V-max van 130 km/uur gewoon prettiger rijden geworden.
Ook in het tijdperk van '120' reed ik ( waar het kon uiteraard) al met130-135 op de klok maar behalve anticiperen op overig verkeer kwam daar het element struikrovers bij.
Dat laatste is nu goeddeels weggevallen dus onder aan de streep is het veiliger geworden.

Correcte eikel 06-07-16 | 12:51

Cijfers van 10jr geleden vergelijken met nu in een situatie waarin de vooruitgang van technologie veel scheelt ...

Correcte eikel 06-07-16 | 13:03

En o ja, in 2006 zat ook niet iedereen te kloten met z'n smartphone

MRF2739 06-07-16 | 14:24

Ik zie dat heel veel reageerders nooit de rekentoets zullen halen!

Hoeveel km woon-werkverkeer maken we dagelijks? Max . 50 km v.v. Wat is de tijdswinst over een afstand van 50 km wanneer je 100 of 130 km/ uur rijdt? De tijdswinst die we hiermee halen is maar 6 minuten!!! En dat wanneer we niet gehinderd worden door ander verkeer of files.

Als ik vanuit Duitsland Nederland binnenkomt merk ik direct het verschil in drukte op paar meter asfalt.

Aangezien we in een heel klein land wonen, waar het op de weg heel druk is, kan je nooit de tijdswinst van 6 minuten halen. De kans op ongelukken is bij deze drukte en snelheid veel groter. En als jullie beetje natuurkunde kennen dan zie je dat er een enorme verschil is tussen de Ekin (=kinetische energie) van een auto die 100 of 130 km/uur rijdt.

En de kans op ernstige ongelukken neemt nog meer toe omdat er veel eikeltjes met o.a. social media bezig zijn dan rijden. We moeten ook niet vergeten dat de meeste Nederlanders niet kunnen rijden en meestal opgefokt achter het stuur zit.

De enige die er beter van worden zijn de benzinepompen en de schatkist!

HoogToontje 06-07-16 | 20:56

10% van de verkeersdoden valt op wegen waar je 120 of 130 mag. Het is duidelijk, het wordt hoog tijd dat de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt opgetrokken naar 130/uur. Dat zal voor een enorme reductie van het aantal verkeersdoden zorgen!

Sans Comique 06-07-16 | 21:50

Het verschil in kinetische energie tussen 120 km/h en 130km/h is 96,45 MJ (megajoule), geen idee wat ik me daarbij voor moet stellen. Genoeg om 230 liter ijswater aan de kook te brengen.

bisbisbis 07-07-16 | 17:26

@HoogToontje 6-jul | 20:56
-
Geniale inval! Ik stel een proeftraject voor in de vorm van een circuit gelegen in de binnenstad van Den Haag, te beginnen op het Plein, rechtsaf de Lange Poten op, rechtsaf de Hofweg op, over het Binnenhof terug naar het Plein. De eerste testfase is een 24 uurs race, op een dinsdag.

Reageer