Autobahn

Gratis hardrijden dankzij uitspraak gerechtshof

Met onmogelijke snelheden langs wegwerkzaamheden geracet en daarvoor een boete gekregen? Na een arrest van het gerechtshof bestaat er een redelijke kans dat je met een advocaat onder de boete uitkomt.

De Nederlandse overheid houdt ervan om alles in oneindigvoud vast te leggen op papier. Daarmee staat alles geschreven en kan Jan de ambtenaar er altijd op terugvallen. Maar dan moet wel alles vastgelegd worden. Iets wat niet altijd gebeurt in het geval van de belijning en bebording langs wegen. Vooral bij wegwerkzaamheden wordt deze papierwinkel nog wel eens 'vergeten'. En precies dat kan nu wel eens een geluk bij een ongeluk betekenen voor automobilisten die een boete hebben gehad.

Het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin werd gezegd dat een boete alleen opgelegd kan worden als het verbod ook in een verkeersbesluit is vastgelegd, is hiervan de boosdoener. Die uitspraak geldt meteen voor alle verkeersborden en belijning langs de weg en van veel hiervan is niet eens meer duidelijk of daar ooit een verkeersbesluit voor is genomen. Dat wil dus zeggen dat een beboete automobilist zijn boete kan aanvechten door in twijfel te trekken of de reden van zijn boete wel in een verkeersbesluit staat vastgesteld. Blijkt dat niet het geval, dan wordt de prent verscheurd.

Wegwerkzaamheden

Vooral bij wegwerkzaamheden wordt de hele papierwinkel niet ingevoerd omdat niemand erop zit te wachten. De lijntjes op de weg en de snelheidsbeperking worden gewoon geplaatst, want mensen houden zich er toch wel aan. En als dat niet gebeurt, dan wordt er gewoon niet meer tegen opgetreden. Dit hebben meerdere handhavers al aangegeven. 

Maar voordat je nu elke boete die je krijgt aan gaat vechten, weet wel dat de bewijslast bij jou ligt. Dat houdt in dat jij moet aantonen dat het verkeersbesluit niet bestaat en dat is nogal een klus. De besluiten die vanaf 2013 zijn genomen zijn relatief makkelijk online terug te vinden, maar van alles daarvoor is dat niet zo simpel. Dan kom je waarschijnlijk in een berg papier en een grijs gebied van wel of niet vastgelegde besluiten terecht. Ook kunnen verkeersbesluiten achteraf ingediend worden, dan is het aanvechten van een boete alleen nuttig als hij voor de indiening is ingediend. Kortom, het is flink wat werk en daarom is het misschien toch makkelijker om die paar tientjes te lappen.

Reacties

prutser83 19-02-19 | 12:42

Ach ja, de WAHV (Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, aka wet Mulder), prachtige wet ooit bedoeld om de last op het justitiele apparaat te verminderen. En om het allemaal makkelijk te houden werd het principe "onschuldig tot het tegendeel bewezen is" gelijk overboord gesmeten.
Oom agent constateert een overtreding en dan is het een feit, ongeacht of oom agent stront in z'n ogen had of het systeem een zesje niet van een acht kan onderscheiden. De agent of BOA heeft tenslotte een ambtseed afgelegd dus alles wat hij (m/v) zegt is per definitie waar. En dan is het aan de gedupeerde om te bewijzen dat het niet zo is; schuldig tot het tegendeel bewezen is!

OG_Cracker 19-02-19 | 16:42

"en daarom is het misschien toch makkelijker om die paar tientjes te lappen."
Een paar tientjes?! Tegenwoordig is het gelijk honderden (of zelfs duizenden) euro's.
Wilman heeft blijkbaar al een decennia geen bekeuring ontvangen.

Claudi 19-02-19 | 16:50

het wordt wel heel erg ingewikkeld zo, met die dolgedraaide regelgeving,maar men is bijna verplicht om te procederen met die draconische boetes van tegenwoordig

KapiteinKlein 19-02-19 | 17:48

Als je echt een vent bent betaal je die boete ook gewoon als je te hard rijdt. De keuze dat je te hard rijdt ligt bij je zelf en als je dan gepakt wordt moet je ook gewoon op de blaren zitten. En ja, ik rij ook te hard en het is zuur als je een boete krijgt, maar dat risico accepteer ik dan maar.

Doctor Honoris Causa 19-02-19 | 21:43

Ik heb een jaar of 10 geleden te hard gereden bij "wegwerkzaamheden" (waar die dag overigens niet gewerkt werd, en de weg was uitgestorven leeg). Toen ik bij de rechter moest komen vorderde de officier tot mijn verbijstering vrijspraak. Weliswaar gold er een tijdelijke limiet van 70 km/u waar ik overheen gegaan was, maar mijn had in de tenlastelegging een formulering gebruikt die hoorde bij provinciale wegen. En een snelweg waar je tijdelijk 70 km/u mag, is geen provinciale weg. Een soort vormfout dus. Ik heb mijn leven overigens inmiddels gebeterd (in ieder geval op dat vlak), en rij nu netjes de aangegeven snelheid.

loze stijl 20-02-19 | 17:24

Je zou nu mogen verwachten dat als er 1 burger de dienstdoende rechter of officier van justitie met succes een boete heeft laten seponeren dat Justitie dan alle andere bekeurde burgers voor het zelfde feit en in de zelfde periode uit eigen beweging aanschrijft en het al betaalde bedrag teruggeeft. Of zou dat dan weer te moeilijk zijn?

Commun-Rechts 21-02-19 | 11:07

Het zou toch wettelijk zo moeten zijn dat als je - als brave automobilist - eenmaal per jaar per ongeluk 5 km te hard rijdt en een bon krijgt, deze - mea culpa - kwijtgescholden krijgt. Iedereen maakt wel eens een klein foutje.

Reageer