Autobahn

Goed nieuws uit Frankrijk: Flitsmeister, Waze en Coyote niet verboden

Gelukkig komt er niet alleen gele-hesjesnieuws uit Frankrijk, er worden ook dingen niet geblokkeerd in het land. Neem bijvoorbeeld apps als Flitsmeister, Waze en Coyote, die mogen voor flitsers blijven waarschuwen.

Het ministerie van verkeer in Frankrijk was aanvankelijk van plan om autorij-apps als Waze, Coyote en ook Flitsmeister te verbieden om locaties van flitsers en alcoholcontroles te verklikken. In de nieuwste versie van de nieuwe mobiliteitswet (projet de loi mobilité) is het speciaal daarvoor bedachte artikel 24 plotseling verwijderd. 

Artikel 24

De bedoeling van artikel 24 van de loi mobilité was politie en ordehandhavingsdiensten de bevoegdheid te geven om de apps aanwijzingen te geven. Zo zouden ze bijvoorbeeld kunnen verordonneren dat de locatie van een alcoholcontrole voor vier uur onder de pet gehouden moest worden, of een mobiele flitser plotseling van het waarschuwingenlijstje kon verdwijnen. In het geval van een terroristische aanslag zouden roadblocks en checkpoints van de kaart moeten kunnen verdwijnen.

Blijkbaar waren de juridische consequenties van de inbreuk op de vrijheid van nieuwsgaring te groot, want het artikel is compleet verwijderd uit het wetsvoorstel. Fabien Pierlot van Coyote (een Franse variant van Flitsmeister) is verheugd en noemt het een goede ontwikkeling: "Vooral technisch zou het moeilijk geweest zijn om deze informatie te onderdrukken op onze servers."

De Franse wegen blijven nog steeds vergeven van de flitsers, waardoor de waarschuwingsapps een welkome toevoeging zijn op je rit door Europa. Bonne route.

Reacties

Biet 01-12-18 | 16:46

Valt nogal mee. Alle vaste flitsers zijn voorzien van joekels van waarschuwingsborden. Als je die mist heb je de boete echt wel verdiend.

ZwarteDag 01-12-18 | 16:59 | 2

Flitsmeister geeft geen waarschuwingen voor alcoholcontroles, dat is niet een wets overtreding maar ook medeplichtig maken aan het promoten van alcohol overtreders. Over ethisch gedrag heb ik het dan nog eens....

TuurlijkNiet 01-12-18 | 19:35

En hoe is het waarschuwen voor Flitsers dan niet het promoten van te hard rijden?

MisterMr 02-12-18 | 16:18

Omdat snelheidscontroles in Nederland veelal zijn om de schatkist te spekken, niet om de veiligheid te vergroten of de uitstoot te verminderen. Denkt u even aan de trajectcontrole op de A2 richting Amsterdam: 2,1 miljoen boetes. Dan zou je kunnen denken als overheid dat je de bewegwijzering aan moet passen, kennelijk is het onduidelijk. Ik bedoel, de portalen boven de weg zou je aan kunnen zetten met de dan geldende maximum snelheid. Dat dit niet gebeurt geeft aan dat geld verdienen hier belangrijker is. Wellicht zou een proefproces hier eens duidelijkheid kunnen verschaffen. Iemand?

Reageer