Autobahn

VIDEO. Trouwstoet legt Ring Eindhoven lam

Same shit, different day. Poppetje trouwt, en dus trekt de aanhang alles uit de kast om zo poenerig -en irritant- mogelijk voor de dag te komen. Hier wordt de Ring 040 even lamgelegd door dure huurauto's. Kap hier eens mee, sneue patsers. [via Dumpert]

Reacties

Sjaak_Balboni 11-10-18 | 08:14

Je zal als hardwerkende Nederlander maar na een lange werkdag achter deze apen stilstaan. Wel jammer dat er met een Nokia 3310 gefilmd wordt, al het geld was zeker al op gegaan aan de huur-Lambo.
Aan de Belgische kentekens te zien zal het wel om een stoet uit Borgerokko gaan.. Leuk dat die jongens een lolletje willen hebben, maar hou dit soort praktijken lekker in het Rifgebergte aub

JaquesDeMolay 11-10-18 | 08:36 | 2

Hmm, is er niet een rechtzaak gaande over stilstaan op de snelweg? Of mogen alleen hardwerkende Nederlanders dit niet en is het voor stakende blauwe lapzwansen en naffers wel toegestaan?

Satria 11-10-18 | 08:47

als ze net zo lang stil staan zoals ze op de afsluitdijk deden dan komt dat vanzelf goed.

The_iron_boar 11-10-18 | 10:17

Wanneer is er stilgestaan op de Afsluitdijk? Volgens mij was het een ruime afsluitdijklengte verderop.

Bali Lovert 11-10-18 | 08:37

Gelukig betreft het hier een beschermde diersoort, anders zou zoiets zomaar tot een rechtzaak kunnen leiden.

borgmonster 11-10-18 | 08:58

Ik wilde iets zeggen als “wat een belachelijk lelijke lui zijn dat!”, maar anderen waren mij beter en sterker voor.

B*tchmeister 11-10-18 | 08:59

Ten eerste: volkomen kansloos!

Ten tweede: wat is het nut van stilstaan op een snelweg? Ga lekker stilstaan voor de lokale shisha-lounge ofzo.

Ten derde: als je dit bewust doet om de roomblanken te treiteren, moet je volgende week ook niet zeiken over een buurthuis, stageplek of geweigerd baantje bij diezelfde roomblanke.

Fapfap 11-10-18 | 09:04

Misschien kan de overheid mij in een Jip en Janneke filmpje vertellen waarom hier niet wordt opgetreden? Of geld dat alleen maar voor Friezen?

Sinclair 11-10-18 | 09:09 | 1

Ook al is het een huur-Lambo, de vraag blijft waarmee het betaald is.

mark1487 11-10-18 | 09:26

Iek dure auto voor geld te kope, jai rassies!

Uranus1767 11-10-18 | 10:06

Politie doet net niets tegen deze kansparels.
In Vlissingen ook schering en inslag met toeterende trouwstoeten, de politie begeleid ze zelf naar de plaats van bestemming.

alufoliegroothandel 11-10-18 | 10:46

Die zwarte piet acties lopen helemaal uit de hand. Nu staat zwarte piet zelf al met zijn Lambo op de snelweg. Zwarte piet krijgt echt te veel zakgeld van de Sint. Ik ga maar eens een brief schrijven naar hem. Dit kan echt niet.

ScumbaggusMaximus 11-10-18 | 11:57

Hey OM, kijk eens, zwarte piet blokkeert de weg. Hij is het dus eens met Jenny!

Knetterbiel 11-10-18 | 12:09

Begrijp niet waarom deze onzin nog geplaatst wordt, iedereen die wat zegt is een racist en krijgt een ban, mensen naaien zich op door deze onzin en de politie doet niets, die zegt braaf wij doen de zwaailampen aan en volg ons maar, escorte naar jullie trouwlocatie. En de vrachtwagenchauffeur die wat kan doen, die is niet aanwezig op het moment dat je hem nodig hebt, die drukt dit tuig zo de vangrail in. Weg borg

theo-is-dood 11-10-18 | 12:10

Klacht niet vervolging (art.12 Sv)
Het Openbaar Ministerie bepaalt welke strafbare feiten het voor de strafrechter wil brengen. Deze vervolgingsbeslissing wordt genomen door de officier van justitie.

De officier van justitie beoordeelt onder meer of het feit bewezen kan worden en of het algemeen belang gediend is bij vervolging. Vervolgens bepaalt de officier van justitie of er met een transactie of een strafbeschikking kan worden volstaan of dat de strafrechter zich over de zaak moet buigen.

Niet vervolgen
De officier van justitie besluit om de zaak niet te vervolgen of af te doen met een transactie of strafbeschikking, terwijl belanghebbenden vinden dat de zaak voor de rechter moet worden gebracht. In dat geval kunnen direct belanghebbenden een bijzondere klachtprocedure starten en de zaak rechtstreeks aan een gerechtshof voorleggen.

Artikel 12 Sv-procedure
Deze procedure is vastgelegd in de artikelen 12 en verder van het Wetboek van Strafvordering. Vaak wordt daarom gesproken van een ‘12 Sv-procedure’ of een ’procedure klacht niet-vervolging’. Deze procedure is voor iedere belanghebbende zonder bijstand van een advocaat toegankelijk.

Herhaling: "Deze procedure is voor iedere belanghebbende zonder bijstand van een advocaat toegankelijk."

theo-is-dood 11-10-18 | 12:12

De term artikel 12 Sv-procedure (formeel beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten) verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Dit artikel en enkele erop volgende artikelen bieden aan een rechtstreeks belanghebbende (veelal het slachtoffer) de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan (of de vervolging te staken) ter zake een strafbaar feit. Een beslissing tot niet-vervolging heet een sepotbeslissing. Het is hiervoor niet noodzakelijk dat deze belanghebbende ook aangifte van het feit heeft gedaan.

Het gerechtshof is bevoegd van een dergelijke vordering kennis te nemen. Als nooit voorlopige hechtenis is gevorderd, of een gerechtelijk vooronderzoek is ingesteld, en dus ook geen ‘kennisgeving van niet verdere vervolging’ in de zin van de artikelen 244 e.v. Sv is betekend, is de beklagtermijn van artikel 12l, lid 2 Sv, niet van toepassing. Voor het indienen van het beklag is dan geen termijn voorgeschreven; normaal is deze termijn drie maanden. Het gerechtshof toetst of een vervolging van verdachte haalbaar zou zijn en of die vervolging opportuun is.

Jelle. 12-10-18 | 08:54

Ik ben blij weer in Friesland te wonen. Eén van Neerlands weinige provincies die het Marokkanenprobleem grotendeels bespaart lijkt geblevenl

Reageer