Autobahn

'Het wordt tijd om parkeren nog duurder te maken'

U betaalt zich blauw aan parkeerkosten, maar het kan en moet nog erger. Zegt althans de Correspondent. Wij hebben echter ook wat te zeggen.

We beginnen met een citaat zodat u direct weet waar het stuk van de GroenLinksCourant heengaat: 'In Nederland heb je het recht om te stemmen, te spreken, je te verenigen – en om je auto gratis voor de deur te parkeren. Het gevolg: een lelijke stad, woningnood, milieuvervuiling, horizonvervuiling. En gebrek aan speelplek, fietspaden, groen. Parkeren gaat over alles, zelfs over de autolozen.' Nu is het niet zo raar om dit weg te wuiven als typisch progressieve autohaat, maar dan moet u weten dat 1) De Correspondent het oor van linksdragende politici heeft en 2) de auteur (Jesse Klaver Frederik) best een goede pik is die zowel zinnige dingen schrijft, als het opneemt voor mensen die in de bak belandden omdat ze hun auto net niet volgens de regeltjes hadden geschorst

Dat maakt het niet minder vervelend dat hij vindt dat parkeren stukken duurder moet omdat dat enorm veel problemen in dit land zou oplossen. Een voorbeeldje dat hij zelf geeft: 'Er worden minder woningen gebouwd, want bij elk bouwproject moet je dure parkeerplekken aanleggen.' Dit is een halve waarheid, zeker ten aanzien van de hoofdstad - waar hij een groot deel van zijn stuk aan ophangt. Er wordt minder gebouwd in Amsterdam doordat projectontwikkelaars er nauwelijks aan verdienen, aangezien er enorme percentages aan sociale huur moet worden """gerealiseerd""". Dat vreet de winst en de daarmee het incentive op. 

Maar goed, laten we zijn stuk sympathiek aanvliegen. Frederik stelt dat ons toch al zo volle drukke land is volgeplempt met parkeerplaatsen waarvoor gebruikers minder betalen dan de plaatsen kostten en hun auto's er vooral stallen, stilstaan is de regel en gebruik de uitzondering. U voelt 'm aankomen: als je die plekken duurder maakt, zullen veel mensen hun auto wegdoen en kiezen voor vervoerswijzen die minstens drie babyvosjes per gemaakte kilometer opleveren. Tot overmaat van ramp gaat het vermeende grondrecht een auto te mogen parkeren in de publieke ruimte ten koste van struikjes en moestuintjes en fietspaden.

Er is echter een aantal redenen om niet over te gaan tot nóg duurder parkeren. In de eerste plaats suggereert Frederik dat automobilisten (of in ieder geval: gebruikers van parkeerplekken) al decennia worden gematst. Wellicht klopt dat ten aanzien van parkeerbeleid, maar onder de streep betalen automobilisten zich scheel. Zij betalen zo'n zeven keer meer dan er in automobiliteit wordt geïnvesteerd. Een douceurtje lijkt ons niet ongepast.

In de tweede plaats leunt het stuk nogal zwaar op Amsterdam en, in iets mindere mate, de Randstad als geheel. Hier is het ruimtegebrek het nijpendst en daarom lijkt het soortvan ruimhartige parkeerbeleid het vreemdst. Een autovrije binnenstad in bijvoorbeeld 020 zou niet het gekste idee van de wereld zijn, maar woonwijken in Waddinxveen van parkeerplaatsen en auto's zuiveren? Niet het beste idee sinds de pantykous. Vooral omdat veel mensen buiten De Gordel hun auto nodig hebben voor - noem eens iets geks - hun dagelijkse woon-werkverkeer. Daarnaast is het ruimtegebrek in de provincie minder nijpend.

In de derde plaats zou een lastenverzwaring voor de parkeerder, waarvan het uiteindelijke doel natuurlijk minder auto's is, beleid zijn voor een verandering die ook zonder regeltjes zal plaatsvinden. Als auto's een beetje serieus autonoom worden en autodelen de regel wordt, zal het aantal auto's op 's Heeren wegen sowieso afnemen. 

Enfin, wij herhalen het maar even: dit soort teksten gaat er bij de linkse wethouders in uw gemeente in als Gods woord in een ouderling. Wees dus niet al te verbaasd als parkeren duurder wordt, maar u weet nu in ieder geval hoe u dat op inhoud kan voorkomen.