Autobahn

Rotterdamse milieuzone kost automobilisten €4 miljoen

Sinds Rotterdam in januari 2016 een milieuzone invoerde, heeft de bonnenprinter voor ruim vier miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan automobilisten. Inmiddels daalt het aantal boetes hard naar slechts 24 stuks per dag.

Waarschijnlijk is de kosten baten-analyse van de milieuzone in Rotterdam op financieel vlak een enorme verliespost. Tegenover de kosten voor campagnes, flitspalen, enorme borden en niet te vergeten de ellenlange procedures tot aan de Raad van State staat een inkomstenstroom van €4 miljoen. Het is niet voorstelbaar dat dat kostendekkend is.

Toch lijkt de milieuzone die dieselauto's weert een succes, maar daar moet de nadruk op lijkt worden gelegd. In het eerst halfjaar dat de gemeente (lees: D66) boetes uitschreef aan ongehoorzame burgers, waren die bestemd voor de berijders van dieselende én benzineverbrandende automobielen. Toen gingen dagelijks 83 auto's de mist in. Inmiddels zijn het er nog maar 24 per etmaal, maar worden alleen de ouwe zelfontbranders getrakteerd op een bon. Sinds de verschillende uitspraken van allerlei rechters mag je inmiddels weer met oude benzine-auto's door de stad rijden.

Afschaffing

Het ergste van dit hele verhaal is niet de kostenpost voor het instellen van een virtueel scherm om de stad. Het is de volstrekte zinloosheid van het hele project: in 2020 wordt de milieuzone weer afgeschaft. Het nieuwe college van B&W (met daarin bedenker D66 én boomknuffelaar Groenlinks) gaat de zone weer afschaffen. Het is nog niet duidelijk wat voor autohatende maatregel ze dan weer gaan invoeren.

Reacties

Alsulinkskijkt 17-09-18 | 15:26

Veel erger 20.000 fietspaden door je wildreservaat.

two ball cane 17-09-18 | 15:43 | 1

Dus in die paar jaar dat de zone er was zijn talloze mensen met oude (vaak-, maar niet altijd) vervuilende diesels gedwongen voor een schonere auto te zorgen.
Nettoresultaat is, (los van de financiën..) dus wel schonere lucht in het centrum.
Sowieso is het best raar dat voertuigen die ooit werden toegelaten op het wegennet nu tot in het einde der dagen recht hebben om rond te rijden. Als maatschappij stellen we nu simpelweg veel hogere eisen op gebied van veiligheid en milieu. Voor de eigenaar van een auto zelf, maar misschien nog wel meer voor de medeweggebruikers en omwonenden.
Niet dat ik per direct elke auto van 10+ jaar naar de sloop zou wensen, maar het is wel iets om over na te denken. (en ja, bij een volgende maatregel mag het kostenplaatje wel iets beter worden meegenomen. wat een kapitaalvernietiging was dit zeg.)

Zepstar91 17-09-18 | 16:45

De meeste mensen met zulke oude auto's zijn mensen die het niet breed hebben. Die vervuilende wagens zijn gewoon vervangen door goedkope, 6e hands, vervuilende wagens die een jaar jonger zijn en daardoor wel de weg op mogen. Laten we er eerst maar voor zorgen dat moderne auto's betaalbaarder worden voordat we gaan nadenken over het verbieden van oudere auto's, misschien dat het dan wel een plan is wat echt voor een schonere lucht gaat zorgen.

Koos8173 17-09-18 | 16:27

Ook ik ben in het verleden getracteerd op een bon voor mijn benzine oldtimer (met katalysator). Via de gemeente Rotterdam heb ik geprobeerd de bon terug te vorderen maar zij verwijzen me naar het CJIB. Daar zeggen ze dat de bezwaartermijn verstreken is. Nu zou je een onrechtmatige boete toch altijd moeten kunnen terugkrijgen ongeacht de bezwaartermijn? Heeft iemand hier ervaring mee?

Pimmetjes 18-09-18 | 07:10

Het allerergste is dat aan de Maas bijna onder de Erasmusbrug en dus bij het einde/begin van de milieuzone bijna het hele seizoen een cruiseboot ligt afgemeerd met ronkende dieselgeneratoren. Die draaien 24/7. Het is de enige stroomvoorziening aan boord.

Reageer